Pædagogisk læreplan

Alle kommunale og selvejende institutioner i Hillerød Kommune arbejder ud fra en fælles pædagogisk handleplan:

Den overordnet pædagogiske handleplan 2019 for Hillerød Kommune