Områdebestyrelsen

Områdebestyrelsen er sammensat af forældre og medarbejdere fra de forskellige dagtilbud i Område Syd-Øst. Medlemmerne vælges for en 2-årige periode.

Formand: Niels Jerichau Clausen (Ny Hammersholt Børnehus)

Næstformand: Lone Strandberg-Hansen (Uvelse Børnehuse)

Lederrepræsentant: Lene Nørgaard (daglig leder, Grønnevang Børnehus)

Forældrerepræsentanter:

Alex Skaarup (Grønnevang Børnehus)

Anne Schroll (Ny Hammersholt Børnehus)

Betina Dress Knøfler (Sommerengen)

Hildur Johnson (De Tre Huse)

Lone Stengel Vindekilde (Firkløveren)

Louise Larsen (Børnestien Clausensvej)

Mia Debel (Myretuen)

Per Kaspersen (Grønnevang Børnehus)

Thomas Brendstrup (Børnehuset Troldehøjen)

 

Personalerepræsentanter:

Susanne Taaensen 

Hella Nina Simonsen

 

Opdateret januar 2019