Procespil for hvordan jeg som leder vil starte op med at arbejde med Den Nye Styrkede Pædagogiske Læreplan

Bilag
Hillerød kommune er kommet med en ny pædagogisk handle plan udarbejdet i forhold til de nye fokus områder og tiltage vi skal arbejde efter i årene frem