Børne-sikkerhedspolitik i Georgs Æske

Æskens ”Børne-sikkerhedspolitik” fokuserer på at vi arbejder efter retningslinjer for, hvordan vi ruster os bedst muligt til at tage vare på børnenes sikkerhed i forskellige sammenhænge. Samtidig vil vi gerne pointere, det vigtige i at samarbejde med jer forældre om, hvordan vi sikrer, at børnene, bliver bedst muligt rustet til at klare forskellige situationer, da det er os voksne, som er rollemodeller og kulturbærere for, hvordan børnene lærer at gebærde sig i den store verden. Dialog om sikkerhed mellem os og jer, er i den forbindelse et vigtigt værktøj for at skabe sikre og trygge rammer for børnene.

Vores sikkerhedspolitik er således ikke en tæt skrevet opskrift på hvad vi skal gøre i enhver situation. Den skal derimod være et levende værktøj og del af hverdagen i vores fælles Æske, med stof til eftertanke, hvor der er åbenhed om det vi gør, og hvordan vi gør det, fordi vi tænker sikkerhed i vores hverdag med pædagogiske værdier for øje;

 • Hverdagens gøremål er en blanding af rutiner – planlagte aktiviteter og spontane handlinger. Børnene er medbestemmende om mange ting og den frie leg vægtes under hensyntagen til sikkerheden højt. 
 • Handlemuligheder og sikkerhedsmæssige begrænsninger skal være synlige. Dette er værdifuldt for gruppens trivsel.
 • Personalet er udviklingsorienteret i forhold til de børn der kræver en særlig indsats samtidig med at aktiviteterne tilgodeser børnene på deres aldersniveau.
 • Husets indretning og legemiljøer tilgodeser både drenge og piger.
 • Personalet ønsker en hverdag med megen glæde og aktivitet, samt få men sikkerhedsmæssigt gode regler.
 • At der både er mænd og kvinder i personalet opleves som en styrke og I som forældre skal opleve en god atmosfære, hvor åbenhed og tid til en snak vægtes.

I forhold til sikkerhed og vores tilsynsansvar, er det et vigtigt pædagogisk princip for os at barnet som udgangspunkt har ret til og frihed til selv at vælge legeområder. Børnene skal ikke være under konstant opsyn og kontrol, men også kunne lege i fred for voksne. Vi vil være nærværende og ikke kontrollerende voksne men - under hensynet til sikkerheden - træffer vi til tider beslutninger for barnet og fastsætter sikre fysiske rammer. Herved forstås, at vi ved vurdering af sikkerheden inddrager individuelle hensyn til f.eks. nye børn – barnets alder og barnets adfærd.

Udover familie og personale, eller personer godkendt af disse, har ingen andre adgang til at færdes i institutionen.

De fysiske rammer er et afgørende udgangspunkt for at skabe sikre rammer for vores børn. Vi har derfor særlig fokus på;

 • Legepladsens sikkerhed
 • Medbragt legetøj skal både sikkerhedsmæssigt og af hensyn til støjniveauet være egnet.
 • At der ikke findes plastikposer i garderoben
 • Børnene ikke medbringer huer, hætter og tøj eller legetøj med løse snore
 • Afhentning af børnene af andre end forældre foregår kun efter forudgående aftale
 • Udflugter med offentlige som private transportmidler sker kun med skriftlig tilladelse fra forældre.

Vi er gennem en engageret og veluddannet personalegruppe forberedt på, hvis ulykken sker, og kan handle derefter.