Kostpolitik i Georgs Æske

Børns kost er vital for deres for deres trivsel, sundhed og udvikling

Vi bakker fuld og helt op om Hillerød Kommunes kostpolitik, der tager udgangspunkt i at sunde madvaner grundlægges allerede i barndommen og derfor er det særlig vigtigt at understøtte rammer, der fremmer det sunde valg for børn og børnefamilier.

Det er vores overbevisning, at vi kommer længst i forhold til at fremme børnenes sundhed og trivsel, hvis arbejdet sker i et tæt samarbejde med forældrene, og vi vil naturligvis kontakte jer, hvis vi mener, at der er grund til bekymring.

Alle børn i Georgs Æske får tilbudt frokost, som er fremstillet i vores eget køkken. Vi oplever at alle er meget glade for den nuværende ordning.

I Georgs Æske tilbyder vi en sund, varieret og ernæringsrigtig kost, som hovedsagelig er økologisk og årstidsbestemt. Madplanen bliver tilrettelagt efter Fødevarestyrelsens anbefalinger for hvad børn i alderen 0-6 år har brug for.

Vi lægger vægt på, at kosten er varieret og indbydende at se og smage på. Det tilstræbes, at anvende så meget økologi, som overhovedet muligt, ligesom maden bliver lavet fra bunden og der bliver bagt brød hver dag. Til hverdag begrænses brugen af sukker (kun til at justere smagen med). Helst anvendes alternativer, og fx erstattes kanel/sukker med kanel/mandler. Brugen af salt er ligeledes begrænset.

På alle stuer serveres der et formiddagsmåltid i forbindelse med morgensamlingen. Dette består af brød og frugt eller grønt.

Til frokost veksles der mellem kød, suppe, fisk, grød/vegetar og ”smør selv”-dage. Den ugentlige madplan står på Børneroden, så forældrene kan følge med i, hvad børnene får at spise. Børnene kommer således til at smage meget forskellig slags mad og langt de fleste børn spiser maden, når de oplever at deres venner synes at det smager godt og de selv har smagt på det. Men er der børn, der ikke bryder sig om en speciel ret, findes der altid en udvej.

Om eftermiddagen tilbydes børnene eftermiddagsfrugt. Som regel får Spire- og Blomsterkassen frugt og brød. Der kan også være pastasalat, yoghurt, pizzaboller m.m.

Æblekassen har en forældredrevet frugtordning, hvor igennem der indkøbes økologisk frugt og grønt. Denne ordning administreres af forældrene. På den måde bliver tilbuddet varieret, og børnene får muligheden for at smage forskellige frugter og grøntsager. Enkelte fravælger denne ordning og tager selv to stykker frugt med hver dag. Børnene får desuden et stykke brød/knækbrød fra husets køkken.

Der tilbydes vand til alle ved måltiderne og mælk til Spire- og Blomsterkassen.

Måltidet i Georgs Æske

Vi gør meget ud af, at måltiderne skal være rare at deltage i og foregå i en rolig og hyggelig atmosfære. Det gør vi bl.a. ved, at medarbejderne er fordelt ved bordene, og der spises i mindre grupper. Således får vi også et ret godt billede af, hvor meget og hvad børnene spiser.

Børnene opfordres til og guides i selv at prøve at smøre deres mad, øse op mv., i forhold til deres udvikling. Under måltidet taler vi om maden, hvor den kommer fra, og hvordan den bliver til. Vi opfordrer børnene til at smage på retterne og taler om de sanseindtryk, måltidet giver os, og om de forskellige fødevares egenskaber - alt efter barnets udviklingsniveau.

Vores madordning er en del af det pædagogiske arbejde i dagligdagen, børnene bliver præsenteret for sund og varierende kost og der bliver lagt vægt på at børnene får kendskab til de råvarer, der benyttes i maden. Det at alle børn får tilbudt den samme mad har betydet rigtig meget i forhold til fleksibiliteten og inklusionen mellem de 3 børnegrupper. Det betyder at måltidet i højere grad opleves som en fuldt integreret del af børnenes hverdag i Georgs Æske.

Vi bestræber os på at tage hensyn til det enkelte barn og dets rytme, specielt de helt små børn og børn med særlige behov. Til de børn, som har brug for helt specielle kosthensyn, kan der udarbejdes en særlig kostplan i samråd med en læge/diætist.

Har dit barn en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som gør, at vi ikke kan give dit barn den mad det kan tåle, kan I blive fritaget for madordningen, og skal ikke betale mad-delen af egenbetalingen. 

Traditioner i Georgs Æske

Vi gør forskel på hverdag og særlige lejligheder. Fx serverer vi lagkage til husets fødselsdag og fastelavnsboller og små ”godteposer”(med fx klementiner, frugtstænger, rosiner eller mørk chokolade) til fastelavn, samt pebernødder til jul. Som udgangspunkt serverer vi kun vand og mælk til alle arrangementer.

Fødselsdage

Fødselsdag er en stor begivenhed især for børn. Det skal naturligvis fejres, og det vil vi meget gerne være med til i Georgs Æske. Snak med personalet på stuen i god tid om en dag der passer. Fødselsdagen kan holdes både i Georgs Æske eller hjemme hos jer.

 Vi vil gerne slå et slag for, at en god fødselsdag ikke behøver at involvere en masse sukkerholdige fødevarer. Der findes mange sunde og sjove alternativer.

Børnene skal ikke have slikposer eller lignende med hjem fra fødselsdagen.

 

 

Link til Fødevarestyrelsen Find Smiley

Link til Fødevarestyrelsens anbefalinger om mælk til småbørn

Bilag
- fra skemad til familiemad