Retningslinjer for fotografering og videooptagelse af børn i Georgs Æske

Personalet vil gerne kunne tage fotos/video af pædagogiske forløb, leg og hyggestunder i Georgs Æske til fælles glæde for børn og forældre.   Forældrene i Georgs Æske giver via Nembørn/stamkortet tilladelse til / godkender at personalet tager foto/video af børnene. Godkendelsen gives til at der bliver taget foto af barnet, hvor barnet kan genkendes. Det skal dog nævnes at der uanset underskriften stadig er regler for indholdet af billederne og at forældrene til enhver tid kan trække deres godkendelse tilbage. 
Anvendelse af fotos bruges som dokumentation af det pædagogiske arbejde i Georgs Æske, hvor vi f.eks. bruger foto på de forskellige opslagstavler og i børnenes fotomapper. Ved særlige begivenheder bruger vi at vise billeder på vores digitale fotorammer i Georgs Æske. Nogle af vores billeder er desuden tilgængelige for forældrene på vores hjemmeside. 
Ind i mellem bruger vi også video i vores pædagogiske arbejde, men videooptagene vil kun blive brugt til medarbejdernes arbejde med læring og refleksion over egen praksis sammen med kolleger. 
Hvis vi ønsker at bruge video eller fotos i forbindelse med uddannelsesforløb udenfor huset, eksempelvis seminarieopgaver, vil forældrene til hvert enkelt barn blive bedt om en særlig godkendelse.