Blomsterkassen

Blomsterkassen er et specialpædagogisk behandlingstilbud oprettet efter Serviceloven § 32 . Tilbudet er for visiterede børn, primært bosiddende i Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune har to specialgrupper, hvor Blomsterkassen i Georgs Æske er den ene og Skattekisten i Lønhuset den anden.

Vores tilbud i Blomsterkassen henvender sig til en bred gruppe af børn med nedsatte fysiske og/eller psykisk funktionsevner i alderen 1 år til skolestart, der har glæde af at være i et inkluderende fællesskab i en tryg og overskuelig ramme.

Barnets ret til at være barn og legens betydning er bærende for arbejdet i vores hus. 

Vi ser altid barnet og dets styrker, før vi ser funktionsnedsættelsen. Alle børn, forældre og personale er unike personligheder, som tilsammen gør Georgs Æske til et dejligt sted at være.

Du kan læse den sidste beretning fra 2014 omkring det specialpædagogiske tilbud i Georgs Æske her

Link til Hillerød kommunes tilbud