Den vigtigste form for aktivitet i Georgs Æske er legen

I Georgs Æske ser vi legen, som barnets vigtigste læringsrum. Vi tror på, at børn lærer meget om sig selv, sin omverden og andre igennem legen. Barnet får bl.a. erfaringer inden for kommunikation, samarbejde og problemløsning. I legen udvikler barnet sin fantasi og evne til at bearbejde og tilegne sig viden om omverdenen. Vi anerkender legen som noget unikt og centralt i forståelsen af, hvordan børn lærer og udvikler sig. – Børn lærer gennem legen.

Så når svaret på spørgsmålet om hvad barnet har lavet i dag, er ’ vi har bare leget’, så skal det ikke give anledning til bekymring hos forældrene eller dårlig samvittighed hos personalet.

Det er gennem legen, at børnene omsætter og begriber deres omverden og kultur. De udvikler sig socialt, kreativt, kropsligt og personligt gennem legen. Gennem leg får børn en masse erfaringer om verden omkring sig. Leg hjælper børn med at udvikle relationer og deres personlighed modnes gennem legefyldte interaktioner. Alle børn udvikler sig i de relationer, som de er omgivet af, og gode relationer er et vigtigt fundament for udvikling af børns selvreguleringskompetencer.

Legen er det eneste sted, hvor børnene har fuld kontrol over deres liv, og hvor de er fritaget fra mål og vurderinger, og dette er af afgørende betydning for barnets selvværd. Vi synes, det i høj grad er noget, vi skal værne om, og derfor har vi fokus på at skabe mulighed for, at legen kan udvikle sig og blomstre i Georgs Æske.