Brug af iPad i Georgs Æske

Vores børn er i fuld gang med at erobre deres verden gennem legende og lærende aktiviteter - på egen hånd, sammen med andre børn og med de voksne. De hastigt udvidede teknologiske muligheder giver børnene nye muligheder for at tilegne sig viden og erfaringer ved hjælp af iPad’en, f.eks. gennem skabende aktiviteter i fællesskaber.

Mange børn har adgang til en iPad i hjemmet og er gode til at bruge den, men vi mener det er vigtigt at give alle børn i Georgs Æske mulighed for at stifte bekendtskab med dette medie og dets kunnen – udover at bruges som spillemaskine.

IPad’en benyttes i Georgs Æske som et læringsredskab, der kan medvirke til at understøtte børns kompetenceudvikling og digitale dannelse. At børn er gode til at bruge forskellige digitale platforme, er ikke det samme som at kunne udnytte dets potentiale og at kunne begå sig i dets platforme. Det er her vi som voksne i Georgs Æske vil udforske mulighederne indenfor hvad en iPad kan, i samspil med børnene.

Vi tilstræber, at der skabes læringsrum og fællesskab rundt om en iPad. IPad ‘en kan være med til at inkludere børn, der ellers har svært ved at blive en del af børnefællesskaberne. I forhold til børn med særlige behov åbner brugen af IPad ‘en nye muligheder. Vi oplever at børn, der i andre sammenhænge ikke er en del af de sociale fællesskaber, pludselig kommer med via de digitale fællesskaber.

IPad ‘en er lynhurtig at tage frem og lige så hurtig at lukke ned for igen. Den kan fungere som et digitalt opslagsværk, der hurtigt kan give svar både med billeder og lyd. Vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, at en iPad ikke kommer til at fungere som et digitalt spillemaskine, som børnene bare bruger til at underholde sig selv. Eller at det bliver en genstand, som er attraktiv og bare går på omgang mellem børnene uden pædagogisk refleksion.

De apps vi indkøber og benytter, har alle et pædagogisk formål. Det kan være alt fra apps der støtter barnets sproglige udvikling, apps der omhandler bogstaver og tal eller apps der stimulerer den kognitive læring såsom genkendelse, mønstre og huskespil. Ligeledes har vi fokus på at hvis der er talt sprog i de apps vi benytter, at det er dansk der bliver talt. Således at børnene kan bruge appen, uden at skulle forholde sig til f.eks. engelske ord og samtidig for trænet sit danske ordforråd, udtale m.m. Vi er i tæt dialog med vores tale-hørelærer omkring pædagogiske apps til børn samt får løbende tips og ideer Kommunikationscenteret i Hillerød.

En anden type apps vi benytte, er dem der udfordrer børnenes fantasi og giver dem mulighed for selv at være aktive medskaber. Apps hvor man laver digitale bøger over et emne, fortæller en historie og laver video til eller digter et digitale dukketeater.

Tidligere har vi i Georgs Æske arbejdet meget med selvskabende apps såsom ”Puppet Pals” og ”Book creator”. I øjeblikket ligger fokusset mere på at børnene er selvskabende i den daglige dokumentation, såsom selv at tage billeder af deres lege eller filme en tur på legepladsen. Enten bliver billederne/filmene afspillet på vores tv i alrummet eller lagt op på Børneroden til forældrene. Vi er i skrivende stund ved at opsætte nogle ”børne iPads”, som børnene selv kan benytte. Der kommer et børnevenligt cover på så iPad ikke tager skade af at blive tabt. Coveret har også gribehåndtag hele vej rundt, hvilket gør det nemmere for børnene at holde på iPad’en. Ligeledes er der sat begrænsninger til, så man ikke kan gå på internettet, købe apps eller slette ting fra iPad’en.

Personalegruppen arbejder alle med iPad på forskellige nivuaer og med forskellig interesse, og bruger den også som et arbejdsværktøj. Ligeledes har vi en digitaliseringspædagog i huset, som løbende deltager i kurser og foredrag om emnet digitalisering i børnehøjde.

Det er vigtigt at fastslå, at iPad’en ses som et supplement til de daglige aktiviteter såvel som større projekter. IPad’en skal ikke være en erstatning for noget andet, men kan benyttes som et supplerende værktøj i det pædagogiske arbejde.

 

Vi har beskrevet hvordan vi anvender iPad i Blomsterkassen her.