Område Trollesminde

Område Trollesminde består af følgende dagtilbud:

Børnehuset Gartneriet

Spiren/Lindevej

Chili 

Kildedalen

Børnehjørnet

Vores dagtilbud er kendetegnet ved forholdsvis små huse, nogle dog med flere afdelinger, samt den centrale beliggenhed til både by, skov, sø og land. Dette giver os nogle fantastiske rammer for samarbejde på tværs af de enkelte dagtilbud både spontant i dagligdagen og mere struktureret med forskellige emner og temaer.

Vi hører til to skoledistrikter nemlig Frederiksborg Byskole og Hillerødholmsskolen. Vi har gennem en lang årrække etableret et udvidet sam- og overleveringsarbejde og vi udvikler til stadighed konceptet.