Område Midt

Områe Midt består af følgende dagtilbud:

Børnebyens integrerede institutioner

Lønhuset

Munkeengen 

Børnehuset Gartneriet

Lindevej/Spiren

Chili 

Kildedalen

Vores dagtilbud er kendetegnet ved forholdsvis små huse, nogle dog med flere afdelinger, samt den centrale beliggenhed til både by, skov, sø og land. Dette giver os nogle fantastiske rammer for samarbejde på tværs af de enkelte dagtilbud både spontant i dagligdagen og mere struktureret med forskellige emner og temaer.

Vi hører til to skoledistrikter nemlig Frederiksborg Byskole og Hillerødholmsskolen. Vi har gennem en lang årrække etableret et udvidet sam- og overleveringsarbejde og vi udvikler til stadighed konceptet.