Områdebestyrelsen

Vi får pr. 1. januar 2020 nye områder - frem til 1. januar er Områdebestyrelsen bestående af forældre og personale fra de enkelte dagtilbud i Område Midt. Medlemmerne vælges for en 2 årige periode.

Formand: Katrine Goth (Lindevej/Spiren)  

Næstformand: Signe Hjorth (Kildedalen)

Forældrerepræsentanter:

Sandra Borgwardt (Chili)

Mads Røber-Christensen (Lindevej/Spiren)

Peter Sabroe og Anna Louise Kropp Kehler (Børnebyen)

Marie Verup (Munkeengen) 

Antonieta Nielsen  (Gartneriet)

Maria Torp (Klostervangen)

Medarbejderrepræsentanter:

Annette Søndergaard (Chili)

Tine Duus (Kildedalen)

Elisabeth Futtrup, daglig leder (Gartneriet)

Sekretær: Eva Vester, Områdeleder

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Opdateret december 2018