• Fællesskab og tryghed er nøgleord, der kendetegner Fredskovhellet vuggestue .

 

  • Vi vægter at arbejde i små grupper, udfra en inkluderende tankegang. At små læringsmiljøer fordrer børns motivation til at lære.

 

  • Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde. Tid til dialog i hverdagen og møder efter behov.

 

  • Vi arbejder med en ugeplan med aktiviteter, som er tilpasset børnenes alder og udvikling.

 

  • Selvhjulpenhed, at lære, selv at kunne tage tøj af og på, vaske hænder og hælde mælk op, lægger vi stor vægt på, det er et vigtigt element i barnets udvikling af selvtillid og selvværd.

 

  • Sussi, vores økonoma laver sund og varieret mad til os hver dag.

 

  • Vi ligger centralt, tæt på skov og by. Der er gode busforbindelser til Hillerød by.

 

  • Et tæt samarbejde med børnehaven, børnene kender de voksne i børnehaven, de møder dem om morgen og sen eftereftermiddag. Når tiden nærmer sig for at flytte i børnehaven intensiveres besøgene til børnehaven.