• Trygt og overskueligt miljø med gode faciliteter fx: stort motorikrum, vandbane, køkkenhave, uderum/værksted, legeplads der udfordrer både små og store.

 

  • Fællesskab og tryghed. Vi er en lille institution, hvor alle børn kender alle voksne og omvendt.

 

  • 85 % økologisk madordning til børn under 3 år. Vores økonoma tilbereder hver dag varieret og sund kost til børnene, der stimulerer børnenes sanser.

 

  • Tid til samtale og forældrekontakt i hverdagen. Vi prioriterer at tage forældresamtaler, når behovet opstår. Desuden tilbydes trivselssamtale efter 3-6 mdr.

 

  • Veltilrettelagt hverdag med ugeplan for alderssvarende aktiviteter fx dialogisk læsning, science-forløb (fokus på krop, natur etc.) og læseklub.

 

  • Fokus på selvhjulpenhed efter alder. Det betyder, at vi vægter tid til, at barnet fx selv tager tøj af, sætter sin tallerken på plads, vasker hænder osv.

 

  •  Fokus på nærvær. Det betyder fx, vi minimerer voksenforstyrrelser i samspillet med børnene. Vi vægter også at opdele børnene i mindre grupper.

 

  • Trygt miljø for særligt sensitive og for tidligt fødte børn.

 

  • Dagbog og fotos fra barnets dagligdag på Børneroden, der er Hillerød Kommunes intranet for forældre.

 

  • Når børnene bliver 3 år, flyttes de i børnehave. I skal være opmærksomme på selv at skrive op til den ønskede børnehave. 

 

  • Gode forbindelser til offentlig transport. Busserne 301 og 307 stopper v. Grønnevang Skole tæt på institutionen.