Fredsovhellet børnehave tilbyder:

  • Et anerkendende miljø. Vigtig at alle børn oplever sig set og hørt

 

  • En mangfoldig børnegruppe. Vi ligger i et område, hvor der er mange forskellige nationaliteter. Vi oplever og lære, at forskeligheder er en styrke.

 

  • Vi har både byen og skoven tæt på. Vi bor i et område, hvor vi let kan komme tæt på naturen, og let ved at tage bussen ind til byen.

 

  • Vi arbejder i temaer. Vi laver planlagte aktiviteter, hvor alle læreplanstemaerne kommer i spil. Vi arbejder bl.a  med science eks. luft, vand, magnetisme.

 

  • Vi arbejder med storgruppe/før skolegruppe. De kommende skolebørn går i storgruppe. Her arbejdes der med de kompetencer og kvalifikationer, som er nødvendige for at få en god skolestart. eks vente på tur, holde koncentrationen, at kunne træde frem i en større forsamling.

 

  • Vi arbejder med overgang til skolen. Vi tager på Grønnevang skole, så får børnene kendskab til den skole, som ligger i vores distrikt. De får kendskab til miljøet og møder andre børn, som kommer fra de andre børnehaver i området.

 

  • Vi arbejder med læsegrupper. Vi arbejder i mindre læsegrupper i kortere og længere perioder. Den samme bog læses flere gange og der arbejdes kreativt omkring indholdet af bogen. Der er børn, som netop har brug for at få læst den samme tekst flere gange, dette er med til at lægge fundamentet for kendskab til bogstaver og for gode læsevaner.